W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 60 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami firm działających w sektorze rolnictwa.
Badanie obejmie każdy z czterech regionów FADN w Polsce.

Czym jest FADN?
FADN (Farm Accountancy Data Network) to europejski system służący do gromadzenia danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Narzędzie to pomaga w planowaniu i realizacji działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Głównym zadaniem systemu jest coroczne szacowanie dochodów przypadających na gospodarstwa rolne, analiza działalności tychże gospodarstw oraz ocena skutków wywołanych przez planowane zmiany w polityce rolnej UE.
W Polsce wyróżnia się 4 regiony FADN, obejmujące wybrane województwa. Ich podział i lokalizację przedstawiono na poniższym rysunku:Podział liczby wywiadów indywidualnych w grupie gospodarstw rolnych będzie uzależniony zarówno od kryteriów lokalizacji (ww. region FADN), jak i wielkości gospodarstw, ich specjalizacji i typu rolnego.

Aby analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa była kompletna, zostaną zorganizowane również wywiady grupowe FGI oraz Mini FGI. Ponadto w Warszawie przeprowadzony zostanie panel ekspertów o charakterze dyskusji, konsultacji oraz mający na celu wypracowanie rekomendacji dla dalszych działań w sektorze rolnictwa w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego