O badaniu

Badanie prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
w ramach realizacji projektu systemowego "Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawcą jakościowego badania „Analiza kompetencji i kwalifikacji  w sektorze rolnictwa” jest ogólnopolska firma badawczo-doradcza
EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych m.in. 60 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami firm działających w sektorze rolnictwa.

W zakładce "Metody badawcze" znajdą Państwo informacje zarówno
o ww. wywiadach indywidualnych, jak i pozostałych metodach przyjętych do realizacji celu badania (opisanego w osobnej zakładce).


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego